Podpora rozvíjení informatického myšlení (PRIM)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322
Období řešení
10/2017 - 9/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Spolupracující organizace
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Ostravská univerzita v Ostravě
Technická univerzita v Liberci
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Palackého v Olomouci
Západočeská univerzita v Plzni
Národní ústav odborného vzdělávání

Tento projekt je spolufinancován EU.

Projekt připraví koncepční materiály, které umožní modernizaci kurikulárních dokumentů z hlediska zapojení digitálních technologií. Cílem je podpořit podmínky pro otevřené vzdělání a přispět k tvorbě vzdělávacího systému, který zajistí výbavu každému jedinci bez rozdílu takovými kompetencemi, které mu umožní se uplatnit v informační společnosti a využívat nabídky otevřeného vzdělávání. Koncepční materiály budou důsledně zohledňovat potřeby společného vzdělávání.

Seznam klíčových aktivit:
3.7.1 KA 1 Řízení projektu,
3.7.2 KA 2 Spolupráce s NÚV,
3.7.3 KA 3 Budování kapacit pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků,
3.7.3.1 KA 3.1 Vytváření vzdělávacích materiálů pro školy,
3.7.3.2 KA 3.2 Ověřování vzdělávacích materiálů pro školy,
3.7.3.3 KA 3.3 Odborná a didaktická příprava učitelů z praxe,
3.7.3.4 KA 3.4 Odborná a didaktická pregraduální příprava učitelů na VŠ,
3.7.3.5 KA 3.5 Vytváření MOOC kurzů pro veřejnost,
3.7.3.6 KA 3.6 Podpora inkubátorů inovací ve vzdělávání informatice,
3.7.4 KA 4 Popularizace rozvoje informatického myšlení dětí a žáků,
3.7.4.1 KA 4.1 Popularizační kampaň,
3.7.4.2 KA 4.2 Popularizační akce,
3.7.4.3 KA 4.3 Podpora informatické soutěže.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.