Příprava učitelů zeměpisu a přírodopisu na terénní výuku

Kód projektu
MUNI/A/1262/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Terénní výuka je forma, která je už dlouhá léta pro svoji různorodost považována spíše než za výukovou formu, za výukovou strategii, která je nezbytná pro pochopení dnešního světa. Cílem projektu bude zjištění, jak jsou na terénní výuku připravováni budoucí učitelé na vysokých školách v učitelském studiu. Tematicky se bude jednat zejména o přípravu v předmětech zeměpis a přírodopis. Půjde mimo jiné i o zjištění, jak jsou při výuce na vysokých školách eliminovány bariéry, které rozvoji terénní výuky reálně brání - jednak odborné, oborově didaktické a bezpečnostní.
Téma vychází z aktuálně zpracovávaných disertačních prací studentů doktorského studijního programu Pedagogika, obor Pedagogika, který je realizován na Pedagogické fakultě MU, přičemž ke zpracování tématu se přistupuje jak z pohledu obecné pedagogiky, tak i oborových didaktik. Projekt tematicky navazuje na řešení specifického výzkumu v roce 2016, jehož cílem bylo zjišťování, jak je tato výuková forma ve všech svých podobách využívána na 1. a 2. stupni ZŠ. Řešení je relevantní v rovině aplikovaného výzkumu a spadá i do roviny nových akreditací vysokoškolského studia, které budou realizovány od roku 2017.

Publikace

Počet publikací: 11


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.