Analýza připravenosti budoucích učitelů na integraci sluchově postižených žáků

Kód projektu
MUNI/41/049/2008
Období řešení
1/2008 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
Příprava budoucích učitelů, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, integrace, sluchové vady, dotazníkový průzkum

Projekt podpoří realizaci předběžného výzkumu, jenž bude věnován postojům studentů učitelství na PedF MU k problematice integraci dětí s vadami sluchu do běžných škol. Řešitelka zmapuje současný stav znalostí budoucích učitelů o problematice sluchového postižení a případných komunikačních bariérách před absolvováním předmětu speciální pedagogika. Údaje, získané v rámci výzkumného šetření, budou zpracovány jako jeden z výstupů připravované disertační práce řešitelky a mohou sloužit jako vodítko k případným změnám v obsahu či formě přípravy budoucích učitelů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.