Komunikační kompetence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve Stephen-Hawking Schule Neckargemünd

Kód projektu
MUNI/41/044/2008
Období řešení
1/2008 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
Komunikace, formy komunikace, komunikační kompetence, narušená komunikační schopnost, kategorie narušené komunikační schopnosti u tělesně postižených, systém alternativní a augmentativní komunikace, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, žák s tělesný

Projekt slouží k realizaci výzkumu, který je zaměřen na téma „Komunikační kompetence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve Stephen-Hawking Schule Neckargemünd“. Náplní projektu je zmapování komunikačních kompetencí jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami na škole pro tělesně postižené v Německu. Projekt také podpoří prohloubení teoretických znalostí v oblasti komunikačních kompetencí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.