Dramatická výchova a integrace žáků se speciálními potřebami do kolektivu třídy skrze její metody

Kód projektu
MUNI/41/019/2008
Období řešení
1/2008 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
dramatická výchova, specifické potřeby, integrace, výzkum, nominační technika

Projekt Integrace žáků se speciálními potřebami do kolektivu třídy skrze dramatickou výchovu je součástí výzkumného záměru MŠMT, 0021622443, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, jehož řešitelkou je prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Předmětem výzkumného šetření Dramatická výchova a integrace žáků se speciálními potřebami do kolektivu třídy skrze její metody je pokračovat v intervencích ve zkoumaných kolektivech, v nichž jsou integrováni žáci se specifickými potřebami; provádět dotazníková šetření, která budou podpořena přímým pozorováním a výpověďmi třídního učitele. Navážeme na výsledky šetření z roku 2007, kdy byla zajištěna prvotní data a začala pravidelná intervence pomocí metod DV.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.