Psychologické aspekty zvládání zátěže u vrcholových sportovců v adolescenci (PACA)

Informace

Projekt nespadá pod Pedagogickou fakultu, ale pod Filozofickou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
MUNI/A/1042/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Výzkumný projekt s názvem Psychological Aspects of Coping in elite Athletes in Adolescence bude zaměřen na zmapování zvládání zátěže u vrcholových sportovců v období adolescence, přičemž si klade za cíl realizovat pilotní studii, na jejímž základě bude možné vybudovat platformu pro mezioborovou výzkumnou spolupráci příslušných univerzitních pracovišť (Fakulta sportovních studií, Lékařská fakulta, případně Pedagogická fakulta aj.). V rámci řešení multioborového tématu psychofyziologických korelátů zvládání zátěže u vrcholově sportujících dospívajících bude pozornost zaměřena zejména na psychické aspekty a metodologické pozadí, umožňující jejich adekvátní zachycení. Řešení projektu může kromě řady cenných výzkumných výstupů poskytnout i bohaté výstupy aplikovatelné např. ve formě metodických postupů apod.

Publikace

Počet publikací: 34


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.