Komparace koncepcí ucelené rehabilitace u tělesně postižených v České republice a ve Velké Británii

Kód projektu
MUNI/41/V 23/2007
Období řešení
1/2007 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
pedagogika, speciální pedagogika, somatopedie, postižení, tělesné postižení, ucelená rehabilitace, koncepce ucelené rehabilitace, žák se speciálními vzdělávacími potřebami

Předmětem řešeného projektu je srovnání koncepcí ucelené rehabilitace tělesně postižených v České republice a ve Velké Británii. Výstupy projektu (získané informace a fotodokumentace) budou následně využity při zpracování disertační práce a budou aplikovány v rámci pedagogické praxe řešitelky projektu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.