Informace o projektu
Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům IV (AKTEV IV)

Kód projektu
MUNI/A/1137/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Hlavním cílem projektu je podpora oborově specifického výzkumu v oblasti didaktiky cizích jazyků. V rámci jeho řešení budou dále rozvíjena vybraná témata výzkumu učení a vyučování cizích jazyků a rozpracovávána témata další, která korespondují s vědecko-výzkumnými projekty řešenými klíčovými členy týmu z řad akademických pracovníků a odrážejí aktuální výzkumné pole tohoto oborově didaktického bádání. Ke stěžejním cílům projektu patří získávání nových poznatků v oblasti metodologie teoretického i empirického oborově didaktického výzkumu v rámci domácí i mezinárodní odborné diskuse a prezentace parciálních výsledků výzkumných šetření jeho účastníků. Koncepčně daný projekt navazuje na výstupy projektů specifického výzkumu řešených v letech 2010-2014 a bude realizován v rámci doktorského studijního oboru Didaktika cizího jazyka.

Publikace

Počet publikací: 40


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.