Informace o projektu
Příprava nového kurzu AJPV_KAPA Komparativní (česko-anglická) analýza psané angličtiny (KAPA)

Kód projektu
MUNI/FR/0135/2014
Období řešení
3/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Kurz se zabývá syntaxí a lexikem v česko-anglickém komparativním pojetí. Nabízí funkční srovnání obou jazyků s důrazem na jevy, které studentům činí potíže při praktickém užití AJ. V syntaxi se zaměřuje např. na vytýkací konstrukce, slovní pořádek, aktuální členění větné, stylistické aspekty aj. V lexiku řeší např. interference, kolokace, kompozita, míšení registrů a nominalizaci. Kurz by měl přispět ke správnějšímu použití angličtiny v psaném projevu a omezení strukturního vlivu češtiny.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.