Comparative Czech-English analysis of written English (KAPA): Transforming linguistic expertise into a practical EAP course

Název česky Komparativní česko-anglická analýza psané angličtiny (KAPA): Jak přetvořit lingvistickou zkušenost v kurz EAP
Autoři

ADAM Martin VOGEL Radek

Rok publikování 2014
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek popisuje návrh struktury nového kurzu, jenž vychází z využití funkční syntaxe a lexika v anglicko-českém komparativním pojetí. Studentům nabídne funkční srovnání těchto dvou jazyků, v němž budou moci uplatnit své znalosti nabyté v anglistických bakalářských programech s využitím srovnání s mateřštinou, tedy s českým jazykem. Po absolvování kurzu tak studenti dokážou funknčně odlišit hlavní rysy angličtiny a češtiny (s důrazem na syntaktickou a lexiko-sémantickou rovinu v obou jazycích) a používat tyto lingvistické znalosti prakticky při produkci psané angličtiny či při překladu. Příspěvek představuje hlavní syntaktické a lexiko-sémantické oblasti, které byly identifikovány jako potencionální příčiny interferenčních problémů a které tak tvoří jádro osnovy kurzu. Při komparativním zaměření na jazykové jevy by studenti měli být schopni dodržovat typické anglické větné struktury, odlišit je od českých větných vzorců a volit vhodné způsoby zdůraznění konkrétní části věty. Tím dosáhnou větší přirozenosti v angličtině a budou schopni se soustavně vyhýbat vlivu mateřštiny. Také se naučí věnovat pozornost nežádoucímu syntaktickému a lexikálnímu transferu z mateřského jazyka do angličtiny, včetně míry kondenzace, nominalizace a formálnosti, a používat správně mezinárodní výrazy. Bude věnována pozornost kontextu překladu a stylistickým aspektům cílového textu i možnému didaktickému využití ve výuce cizího jazyka (ELT).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.