Towards the physical basis of lone-pair-pi interactions. Do lone-pair-pi interactions stabilize the structure of the Engrailed homeodomain? (Lone-pair-pi interactions)

Informace

Projekt nespadá pod Pedagogickou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
GA14-14654S
Období řešení
1/2014 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

jsou zvláštní interakce stabilizující některé konformace nukleových kyselin (Z-DNA) a proteinů (homeodomény). Jejich fyzikální podstata není
zcela objasněna. Nedávno publikované výsledky naznačují, že interakce lone-pair-pi jsou komplikovanou funkcí vzájemné orientace obou
partnerů a že je současná silová pole nepopisují správně. Krystalové struktury poukazují na pravděpodobný význam interakcí lone-pair-pi při
specifické vazbě homeodomény Engrailed na sekvenci DNA. V tomto projektu budeme jednak teoreticky analyzovat fyzikální podstatu těchto
interakcí, jednak experimentálně prověříme jejich význam při vazbě homeodomény Engrailed na příslušnou sekvenci DNA.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.