Informace o projektu
Vzdělávací strategie dětí migrantů a dětí z etnických menšin (MOPED)

Informace

Projekt nespadá pod Pedagogickou fakultu, ale pod Fakultu sociálních studií. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
GAP404/12/1487
Období řešení
1/2012 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
vzdělávání, migrace, etnické menšiny, Vietnamci, Ukrajinci, Romové, vzdělávací aspirace, vzdělávací strategie, migrační strategie

Projekt je zaměřen na poznání rozdílů v sociální reprodukci etnických menšin (konkrétně jejich vzdělanostních aspirací a strategií a efektivnosti jejich realizace) v prostředí společnosti a jejího vzdělávacího systému, jež se jen postupně vyrovnávají s růstem etnické různorodosti dané sílící imigrací a emancipací znevýhodněných skupin. Jde o to porozumět na základě výzkumu každodenního života dětí v základních školách (etnografický výzkum) a skrze rozhovory s pedagogickými pracovníky, reprezentanty komunit a neziskových organizací tomu, jak se tyto děti integrují do školních kolektivů a jejich prostřednictvím do společnosti, v jakých kontextech se ve školních třídách zvýznamňuje a je formována etnicita (s přihlédnutím na věk a gender dětí) a jak se s rostoucí etnickou diferenciací vyrovnávají školy jako instituce. Protože tyto otázky významně souvisejí s rodinným zázemím dětí, věnuje se výzkum i jejich rodinám a jsou sledovány interakce mezi rodinou a školním prostředím a kompetence těchto rodin v této interakci i v procesu realizace vzdělanostních aspirací, co se týče jejich dětí.

Publikace

Počet publikací: 34


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.