Frajeři, rapeři a propadlíci: Etnografie etnicity a etnizace v desegregované školní třídě

Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Pedagogickou fakultu, ale pod Fakultu sociálních studií. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

OBROVSKÁ Jana

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sociologický časopis
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/181-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-1-2016/3599?culture=en
Doi http://dx.doi.org/10.13060/00380288.2016.52.1.242
Obor Sociologie, demografie
Klíčová slova ethnicity interaction rituals ethnography peer relations intersections of identities school
Popis V tomto textu se zaměřuji na dynamiku etnicity v desegregované školní třídě. Zabývám se zejména její rolí ve vrstevnické přestávkové kultuře. Ukazuji, že etnicita ve školních vztazích je zpravidla zprostředkovaná a prolínající se s jinými kategoriálními (gender, věk) a sociálními identitami žáků (např. kamarád). Zajímá mě, v jakých kontextech a jakými směry se toto protínání odehrává a jaké integrující a exkludující dopady etnicita ve třídním kolektivu má. Argumentuji při tom, že se etnicita zviditelňuje zejména během ritualizovaných symbolických představení (performance), v nichž jsou různé identity zvýznamňovány. Na pozadí etnografického popisu role etnicity v každodennosti školní třídy analyzuji pozici romských žáků ve třídním kolektivu, jejichž jinakost se stává jak předmětem vylučování, tak prostředkem k sebeprosazování. V průsečících mezi nízkou legitimitou, kterou jsou romští žáci obdařeni v rámci svých žákovských rolí, a vysokou legitimitou v rolích kamarádských, se odkrývá ambivalentní povaha působení etnicity a procesů etnizace ve školním prostoru.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.