Taktika sociální interakce u sluchově postižených

Kód projektu
FRVS/433/2004
Období řešení
1/2004 - 12/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

V rámci grantu FRVŠ 656/2002 G5a byla řešena problematika konceptu "sociálního učení", který získal hodnocení "splněno" a byl doporučen k dalšímu rozvoji. Šlo o plán podpory, který byl zformulován v Německu jako samostatný vyučovací předmět určený pro zrakově postižené. Sociální učení pomáhá postiženým se integrovat do intaktní populace na základě vyrovnání se se svým postižením. V rámci řešení grantu došlo k návštěvě německé Státní internátní školy pro zrakově postižené St. Michael (Waldkirch) a k navázání dalších kontaktů se školou pro sluchově postižené ve Stegen (Grund- und Realschule für Hörgeschädigte BW). Zde je předmět "Hörtaktik (taktika slyšení)" vyučován se zřetelem na specifické potřeby žáků se sluchovým postižením. Tato aktivita vznikla proto, že témata zaměřená na "vyrovnání se s postižením" či "kominikaci s intaktní populací" a další oblasti nejsou zatím součástí běžného vyučování. V rámci řešení minulého grantu bylo zjištěno, že je sociální stránka pedagogiky postižených v ČR málo prozkoumána a že je třeba se jí nadále věnovat. Cílem grantu je tedy zjištění specifik výcviku taktiky sociální interakce u sluchově postiženýh v Německu (Stegen) a přenesení získaných zkušeností do našich podmínek.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.