Práce a zaměstnávání osob s postižením v regionálním kontextu Rakousko-Dol.Rakousko, ČR-Morava

Kód projektu
32p3
Období řešení
1/2001 - 12/2002
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Spolupracující organizace
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

Cílem projektu je aktivizovat evaluaci procesu regionálně specifických pracovních a zaměstnanostních opatření a projektů pro osoby s převážně mentálním postižením a s více vadami na rozhraní mezi školou a vstupem do profesního světa v ČR/Moravě a v Rakousku/Dolním Rakousku. Připraveno a vědecky doprovázeno má být společné podání a realizace projektu EU-občanské iniciativy EQUAL ve spolupráci s teritoriálními dohodami o zaměstnanosti a sektorovými vývojovými partnery, mezi které patří t.č. zástupci spolkového úřadu pro sociální věci a politiku postižených Dolního Rakouska a vybraní partneři v ČR a Německu. Předkladatel projektu prof. Hovorka ((Wien/Universität/Klagenfurt) je pověřen v l. 2000-2003 svazem Dolního Rakouska "Mládež a práce" zpracováním tematicky blízké evaluační studie, která předpokládá kooperační rozšíření s EQUAL projektovým partnerem, k čemuž je potřebná pomoc mobility.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.