Vypracování studijních plánů pro volitelný studijní modul čeština na Univerzitě v Innsbrucku a inovace studijního programu bohemistika-čeština jako cizí jazyk pro učitele

Kód projektu
33p11
Období řešení
4/2001 - 12/2002
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Spolupracující organizace
Universität Innsbruck

Projekt realizovaný s Univerzitou v Innsbrucku jako partnerem navazuje na předcházející projekty AKTION Česká republika-Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, č. 31p1, 20p1. Nyní jde o pokračování na kompendiu češtiny (Brno), které bude využíváno pro modul Čeština na Institutu slavistiky Univerzity v Innsbrucku i v jiných formách studia, dále dílčí překlady (Innsbruck), dokončení komentované bibliografie, publikaci studie, která bude obsahovat též hodnocení z hlediska uplatnění českých lingvistických teorií v učebnicích češtiny vydaných v Rakousku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.