Understanding and believing: Interpreting pragmatic meanings in political discourse

Název česky Porozumění a uvěření: Interpretace pragmatických významů v politickém
Autoři

DONTCHEVA-NAVRATILOVA Olga

Rok publikování 2012
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Kapitola zkoumá spojitost mezi koherencí a přesvědčování v politickém diskurzu. Vzhledem k tomu, že cíl politiků je dovést publikum nejen k tomu, aby pochopilo, ale i aby uvěřilo jejich tvrzením, je přesvědčovací síla politické rétoriky chápána jakožto funkce schopnosti politika vytvořit koherentní diskurz, ve kterém je orátor prezentován jako spolehlivý zdroj informace a sdělovaná informace je dávána do souvislosti s předchozími znalostmi účastníků komunikace. Studie se zaměřuje na žánr zahajovacích projevů, přičemž výzkum je proveden na korpusu projevů generálních ředitelů UNESCO. Na základě analýzy pragmatických funkcí deiktických zájmen a modálních výrazů studie ukazuje, že orátoři používají tyto lingvistické prostředky, aby vytvořili ideologii vlastní skupiny (in-group) a přesvědčili publikum k podpoře vytyčeného akčního plánu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.