Coherence in political speeches

Název česky Koherence v politických projevech
Autoři

DONTCHEVA-NAVRATILOVA Olga

Rok publikování 2011
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Monografie je výsledkem výzkumu autorky v projektu GAČR 405/08/0866 Koherence a koheze v anglickém diskurzu. Mohografie zkoumá koherence v politickém diskurzu z hlediska analýzy diskurzu, pragmatiky a žánrové analýzy. Autorka studuje koherenční strategii v žánru úvodních projevů na základě vystoupení generálních ředitelů UNESCO na mezinárodních konferencích. Analýza je zaměřena na interpersonální aspekty koherence, které jsou vytvářeny pomocí modálních sloves, osobních zájmen, evaluačních lexikálních jednotek a signálů dialogičnosti. Tyto interpersonální prvky jsou provázány s tematickou posloupností, kontinuitou referentů, časovým zakotvením diskurzu v momentě promluvy a s použitím četných kohezních signálů. Autorka poukazuje na provázanost volby strategií pro výstavbu koherence s přesvědčovacími strategiemi, které politikové používají v souvislosti se svými komunikativními záměry a rétorickou strukturou žánru úvodních projevů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.