Návraty ke kořenům

Autoři

PILUŠOVÁ Helena

Rok publikování 2011
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Na pojem identity, rovněž posuzování sebe sama, lze nazírat nejen z hlediska vnímání sebeúcty a sebeocenění. Důležitým faktorem je zde umístění jedince v sociálním životě, jeho začlenění do sociálních struktur. O zachování své identity se různými formami snaží i příslušníci národnostních menšin. Jednou z nich je uchovávání tradic, písní a tanců svých národů prostřednictvím tanečních folklorních souborů. Hlavním cílem textu bylo představit některé z tanečních souborů národnostních menšin působících ve městě Brně. Výzkumné otázky byly zaměřeny na zjištění, jak tento typ aktivity může napomoci při stavbě komunikačního mostu mezi příslušníky národnostních menšin a majoritní společností.Text byl zpracován v rámci kvalitativního výzkumu zaměřeného na vnímání identity příslušníky národnostních menšin.Při zpracování textu jsme se opírali o data získaná metodou polostrukturovaných rozhovorů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.