Vytvoření webové stránky zaměřené na chov hmyzu, entomofágii a přežití v přírodě

Autoři

ŠKRABALOVÁ Blanka VLK Robert

Rok publikování 2011
Druh Článek ve sborníku
Konference Dovednosti žáků a učitelů ve výuce přírodopisu - Postkonferenční sborník VIII. Studentské konference s biologickou, ekologickou a geologickou tematikou
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Klíčová slova Insects, breeding insects, entomophagy, survival
Popis Diplomová práce svou náplní navazuje na práci bakalářskou. Je zaměřena čistě na praktickou stránku problematiky. Práce je atypicky členěna, neboť i mnohé teoretické pasáže jsou částí autorskou a bylo použito minimum externích zdrojů. Teoretická část obsahuje popis morfologie hmyzu a praktická část soupis chovaných druhů a specifika jejich chovu s důrazem na jednoduchost a snadné využití v domácím chovu, či ve škole. Didaktická část je členěna na dvě části: využití hmyzu ve výuce na ZŠ a hmyz v podmínkách přežití v přírodě. Veškeré materiály publikované v diplomové práci (textové i obrazové) jsou ve stejném, případně aktualizovaném znění uveřejněny na webové stránce www.jaknahmyz.cz a jsou volně k dispozici uživatelům internetu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.