Spatial and Temporal Adverbials in the Further Development of the Communication

Název česky Příslovečná určení místa a času v dalším rozvoji komunikace
Autoři

POVOLNÁ Renata

Rok publikování 2011
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Kapitola v monografii o funkční syntaxi "Nové kapitoly z funkční syntaxe" zkoumá příslovečná určení místa a času z pohledu funkční perspektivy větné a aplikuje kritéria tradičně používaná při analýze adverbiálních určení, tj. gramatickou funkci, sémantickou roli, realizační podobu a pozici v klauzi. Výsledky detailní analýzy pěti konverzačních textů z korpusu mluvené angličtiny (LLC) prokazují, že dynamické sémantické funkce, které adverbiální určení místa a času plní v dalším rozvoji komunikace, závisí na souhře čtyř faktorů FSP, a to na kontextovém faktoru, sémantickém faktoru, na faktoru lineární modifikace a na intonaci. Analýza navíc jasně ukazuje, že studium příslovečných určení místa a času by nebylo kompletní bez použití teorie FSP. Kapitola je výsledkem autorčina výzkum v rámci projektu 405/08/0866 Koherence a koheze v anglickém diskurzu, který je podporován grantovou agenturou GAČR.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.