Topical coherence in political speeches

Název česky Tématická koherence v politických projevech
Autoři

DONTCHEVA-NAVRATILOVA Olga

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Ostrava Journal of English Philology
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova coherence - discourse topic - thematic progression - cohesion - political speeches -persuasion - rhetorical structure
Popis Článek je výsledkem výzkumu autorky v projektu GAČR 405/08/0866 Koherence a koheze v anglickém diskurzu. Koherence, koncipována jako dynamická vlastnost diskurzu, je složitým jevem, založeným na souhře ideačních, interpersonálních a textových významů v diskurzu. Tato studie se zaměřuje na tématickou koherenci, která je založena na tématické a dějové posloupnosti, časovém a prostorovém zakotvení diskurzu k momentu promluvy a ustálených identitách referentů. Výzkum je proveden na základě analýzy úvodních projevů přednášených v rámci UNESCO, a zkoumá, jak se politikové snaží vnutit posluchačům svou interpretaci diskurzu v daném kontextu. Analýza poukazuje, že volba strategií pro výstavbu koherence je úzce provázána s přesvědčovacími strategiemi, jež politikové používají v souvislosti se svými komunikativními záměry a rétorickou strukturou žánru úvodních projevů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.