Interactive Discourse Markers in Spoken English

Název česky Interakční diskurzní ukazatele v mluvené angličtině
Autoři

POVOLNÁ Renata

Rok publikování 2010
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Monografie je interdisciplinární studií z oblasti pragmatiky, analýzy diskurzu a konverzační analýzy. Autorka rozebírá texty tří žánrů mluvené angličtiny, a to soukromé bezprostřední konverzace, soukromé telefonní konverzace a veřejné rozhlasové diskuse, s cílem postihnout a klasifikovat jazykové prostředky, které se běžně používají v mluveném diskurzu a které jsou často označovány jako věty-komentáře a zahrnovány mezi diskurzní ukazatele. Výzkum těchto interakčních ukazatelů prokazuje, že přispívají k hladkému průběhu interakce a k vytváření a udržování koherence významu a že jsou součástí zdvořilostních strategií.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.