CURRENT STATE OF HEALTH EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC AND INSPIRATION FROM ABROAD

Název česky Aktuální stav výchovy ke zdraví v České republice a podněty ze zahraničí
Autoři

MUŽÍKOVÁ Leona MUŽÍK Vladislav

Rok publikování 2010
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Cílem kapitoly je zhodnotit dosavadní realizaci výchovy ke zdraví v českém školství a shromáždit inspirativní poznatky ze zahraničí. Prezentované údaje byly získány na základě obsahové analýzy kurikulárních dokumentů a dalších odborných pramenů. Výzkumné výsledky poukazují na obtížnost realizace projektovaného kurikula výchovy ke zdraví na českých školách. Údaje ze zahraničí shrnují inspirativní informace o realizaci výchovy ke zdraví v 35 zemích celého světa. Získané poznatky také přinášejí podněty k cílům, obsahu, formám a podmínkám vzdělávání v oboru výchova ke zdraví. Výsledky mohou být využity při tvorbě nebo inovaci vzdělávacích dokumentů, při projektování školních vzdělávacích programů i při samotné realizaci výchovy ke zdraví ve školní praxi.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.