Intonation in discourse: English intonation as (mis)used by Czech speakers

Název česky Intonace diskurzu: intonace angličtiny a její (ne)správné užití českými mluvčími
Autoři

HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ Irena

Rok publikování 2010
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Tato monografie předkládá výsledky komparativní studie týkající se umístění intonačního centra v anglických promluvách českých mluvčích. V úvodu je vyslovena hypotéza, že čeští uživatelé angličtiny mají tendenci umísťovat toto centrum na úplný konec promluvy, bez ohledu na vhodnost takového umístění, a že tak činí pod vlivem češtiny, kde je naopak tato pozice automatizovaná. Práce rámcově vychází z teorie funkční větné perspektivy, která se zabývá distribucí informací v promluvě a zkoumá všechny faktory ovlivňující tuto distribuci.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.