On contrastive relations in academic spoken discourse

Název česky O kontrastivních vztazích v akademickém mluveném diskurzu
Autoři

POVOLNÁ Renata

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Brno Studies in English
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova academic spoken discourse - coherence - coherent interpretation - cohesion - cohesive devices - concession - contrast - contrastive relations - discourse markers
Popis Kontrastivní vztahy mezi sousedními nebo vzdálenějšími diskurzními segmenty patří mezi sémanticky nejobsažnější vztahy jak v mluvené, tak v psané angličtině (viz Kortmann 1991), protože vytvářejí důležité kohezní spoje, a tak přispívají ke koherenci diskurzu. Autorka analyzuje autentické texty ze čtyř různých řečových situací, které představují akademický mluvený diskurz (korpus MICASE), a zkoumá, které diskurzní ukazatele vyjadřují zkoumané kontrastivní vztahy. Jejím cílem je také zjistit, jak rodilí mluvčí americké angličtiny používají zkoumané diskurzní ukazatele, aby vytvořili koherentní diskurz.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.