Interpreting meaning in spoken interaction: the case of I mean. In: I Mean. Conference Proceedings. First International Conference on Meaning in Interaction. University of the West of England, Bristol, 23-25 April, 2009

Název česky Interpretace významu v mluvené interakci: diskurzní ukazatel I mean. V: I Mean. Sbornik prispevku. První mezinárodní konference o významu v interakci. Univerzita západní Anglie, Bristol, 23-25. dubna, 2009
Autoři

POVOLNÁ Renata

Rok publikování 2010
Druh Prezentace v oblasti VaV (AV tvorba, WEB aplikace apod.)
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Mluvená interakce je kooperativní proces, v němž probíhá pojednávání významu mezi všemi účastníky. V tomto procesu může mluvčí používat určité signály většinou nazývané diskurzní ukazatele, aby umožnil posluchači dospět k interpretaci, která je v souladu s kominikativním záměrem mluvčího. Na základě kvantitativní i kvalitativní analýzy textů dvou korpusů, které reprezentují akademický mluvený diskurz (LLC a MICASE), autorka zkoumá, jak může I mean podpořit koherentní interpretaci a porozumění sdělení posluchačem a současně tak podpořit ke koherenci diskurzu, kterou chápe jako dynamický pojem, který je orientován na posluchače a závislý na interpretaci. Jde o sborník, kterému nebylo přiděleno ISBN.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.