Analysing Genre: The Colony Text of UNESCO Resolutions

Název česky Žánrová analýza: Textová kolonie rezolucí UNESCO
Autoři

DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ Olga

Rok publikování 2009
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Monografie zkoumá žánr rezolucí s cílem vysvětlit specifický způsob vytváření diskurzu v kontextu mezivládní institucionální komunikace, kterou využívá diskurzní komunita UNESCO. Analýza textů je provedena především z hlediska sociolingvistického, stylistického a pragmatického a využívá metodu žánrové analýzy ke zkoumání typologie textu a stylistické variability podmíněné kontextovými faktory ovlivňujícími výstavbu a interpretaci diskurzu. Studie, jež je založena na korpusové analýze, zkoumá žánr rezolucí ze synchronního a diachronního hlediska ve snaze charakterizovat tento žánr a jeho vývoj v průběhu šedesátiletého období jeho existence. Diachronní aspekt studie se zaměřuje na vývoj a proměny žánru od doby jeho zavedení v organizacích Spojených národů do začátku 21. století. Jelikož jsou rezoluce pojímány jako textové kolonie, analýza jejich struktury a charakteristických rysů reflektuje specifika tohoto druhu psaného diskurzu. Výzkum současného stavu žánru je zaměřen na žánrovou strukturu rezolucí a jejich typické stylistické prostředky. Analýza stylistických prostředků rezolucí je provázána s výzkumem významných strategií, které se používají k výstavbě koherence diskurzu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.