Words Must Be Our Force: Exploring Modality Markers in Political Speeches

Název česky Slova musí být naší silou
Autoři

DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ Olga

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Topics in Linguistics
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova deontic modality - subjectivity - discourse coherence - political discourse - persuasion - interpersonal meanings
Popis V politickém diskurzu účastníci komunikace spoléhají na působivost jazyka, který jim pomáhá vytvořit (přetvořit) a projednat jejich identity, sociální role a názory, a (re-)definovat jejich meziosobní a institucionální vztahy. Proto se politikové snaží vtisknout posluchačům své interpretativní chápání sémantické ucelenosti a záměrnosti diskurzu, který odráží politikovy komunikativní záměry s ohledem na situační, socio-kulturní a pragmatický kontext, ve kterém se interakce uskutečňuje. Tento článek zkoumá prostředky, kterými politici disponují k vytváření koherentního subjektivního pojetí diskurzního světa, a soustřeďuje se na některé markery modality v projevech tří Generálních ředitelů UNESCO u příležitosti zahájení mezinárodních konferenci a setkání.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.