Exploring Interactive Discourse Markers in Academic Spoken Discourse

Název česky Zkoumání interaktivních diskurzních ukazatelů v akademickém mluveném diskurzu
Autoři

POVOLNÁ Renata

Rok publikování 2009
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Mluvenou interakci lze charakterizovat mnoha jevy, které jsou typické jen pro mluvený jazyk. Jedním je časté používání diskurzních ukazatelů, což je nejčastější označení těchto jevů běžně se vyskytujících v mluveném jazyce. Autorka přidává další označení, a to interaktivní diskurzní ukazatele pro slovesné formy typu you know, you see, I mean a I think. Cílem studie je diskuse a exemplifikace možných pragmatických funkcí těchto ukazatelů v akademickém mluveném diskurzu (LLC a MICASE), zvláště jako prostředků, které usnadňují mluvenou interakci a přispívají ke koherenci diskurzu, která je chápána jako výsledek pojednávání významu mezi všemi účastníky diskurzu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.