On expressing stance in academic discourse: Self-sourced reporting clauses

Název česky Vyjádření postoje v akademickém diskurzu: odkazy na sebe sama v uvozovacích větách
Autoři

DONTCHEVA-NAVRATILOVA Olga

Rok publikování 2009
Druh Článek ve sborníku
Konference PASE papers 2008
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova coherence - stance - reporting verbs - self-reference - academic discourse
Popis Vyjádření postoje v akademickém diskurzu je běžně vnímáno jako cílevědomá interakce mezi autory a čtenáři. Autoři se v něm snaží vytvořit přesvědčivý obraz sebe sama a svého výzkumu a začlenit se do akademické komunity prostřednictvím vyjádření svého postoje k práci a k názorům jiných členů dané komunity. Příspěvek zkoumá použití odkazů na sebe sama a uvozovacích sloves jakožto ukazatelů postoje autora k probíranému tématu, k práci jiných badatelů a k čtenářům. Analýza je provedena na korpusu diplomových prací českých studentů anglického jazyka a literatury. Funkce odkazů na sebe sama a uvozovacích sloves v pracích studentů jsou porovnané s jejich využitím v akademickém diskurzu rodilých mluvčích a zohledňuje rozdíly mezi způsoby vyjadřování postoje, které jsou typické pro různé akademické disciplíny.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.