Interaction in Academic discourse: Communicative strategies for the expression of stance

Název česky Interakce v akademickém diskurzu: Vyjadřování postoje
Autoři

DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ Olga

Rok publikování 2008
Druh Článek ve sborníku
Konference Autorský záměr a jeho cesta k adresátovi
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova reader-writer interaction - coherence - stance - communicative strategies - academic discourse - hedges - boosters
Popis Během posledních dvou desetiletí je akademický diskurz již běžně vnímán jako cílevědomá interakce mezi autory a čtenáři. Autoři se v něm snaží vytvořit přesvědčivý obraz sebe sama a svého výzkumu a začlenit se do akademické komunity prostřednictvím vyjádření svého postoje k práci a k názorům jiných členů dané komunity. Zkoumání subjektivního postoje v akademických textech se obvykle zaměřuje na rozdíly mezi způsoby vyjadřování postoje, které jsou typické pro různé akademické disciplíny. Příspěvek zkoumá rozdíly ve vyjadřování postoje v akademické angličtině na základě analýzy některých prostředků oslabování (hedges) a zesilování významu (boosters), a to v publikovaných vědeckých článcích a v nepublikovaných diplomových a bakalářských pracích.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.