Dimensions of English as a Lingua Franca

Název česky Aspekty použití angličtiny jako lingua franca
Autoři

DONTCHEVA-NAVRATILOVA Olga

Rok publikování 2008
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta academica karviniensia
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova lingua franca - intercultural communication - diplomatic language - academic writing - EFL - cultural awareness - socio-cultural context - genre - stance
Popis Příspěvek zkoumá některé aspekty použití angličtiny jako lingua franca ve třech komunikativních situacích, a to diplomacie, vědecké komunikace a výuky angličtiny jako cizího jazyka. Dále pojednává o tom, jak postřehy získané tímto výzkumem mohou pomoci při hledání způsobů, jak čelit problémům interkulturní komunikace obecně. Autorka popisuje specifické rysy anglického jazyka, používaného ve výše zmíněných kontextech, a poukazuje na to, že některé ze způsobů, jak čelit problémům interkulturní komunikace, mohou být kritické hodnocení vlastní kultury a otevřenost k jiným kulturám, interpretace textů na základě porozumění specifických konvencí jednotlivých žánrů a očekavání cílené dizkurzní společnosti, dále pak použití značné míry explicitnosti a vyvarování se idiomatičnosti, specifické pro danou kulturu. Navíc se autorka snaží prokázat, že nové dimenze angličtiny, jakožto lingua franca, nemusí být v rozporu se snahou o zachování kulturní a lingvistické rozmanitosti v moderním globálním světě.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.