Notes on coherence in spoken and written discourse (with some implications for teaching)

Název česky Poznámky ke koherenci v psaném a mluveném diskurzu (s důsledky pro výuku)
Autoři

POVOLNÁ Renata SCHMIED Josef HAASE Christoph

Rok publikování 2008
Druh Článek ve sborníku
Konference English Projects in Teaching and Research in Central Europe, Research in English and Applied Linguistics, REAL Studies 4
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova coherence; cohesion; intertextuality; coherence relations; well-formed texts; spoken discourse; written discourse
Popis Příspěvek se snaží příspět ke studiu koherence, tj. důležitého lingvistického pojmu, který není dosud lingvisty jednotně definován. Autorka zvažuje především vztah koherence vůči kohezi a intertextualitě a zaměřuje se na rozdíly mezi mluveným a psaným diskurzem. Ty se odrážejí v jazykových prostředcích, které mluvčí/pisatelé používají při zakódování sdělení, jež chtějí předat svým adresátům, a které posluchači/čtenáři mají k dispozici při dekódování sdělovaného významu v souladu s komunikačními záměry mluvčího/pisatele. Autorka coby vysokoškolská učitelka také upozorňuje na to, že významnou roli, kterou koherentní vztahy plní při vytváření dobře strukturovaného a srozumitelného textu, je třeba promítat do jazykové výuky.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.