Some functions of self-reference in diplomatic addresses

Název česky Některé aspekty odkazů na sebe sama v diplomatických projevech
Autoři

DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ Olga

Rok publikování 2008
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Discourse and Interaction
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova coherence - interaction - self-reference - discourse strategy - stance - evaluation - speaking style
Popis Příspěvek zkoumá některé aspekty odkazů na sebe sama v politických projevech na půdě mezinárodních vládních organizací a pokouší se přispět ke studiu politického diskurzu v mezinárodním kontextu. Analýza je provedena na korpusu třiceti projevů posledních tří generálních ředitelů UNESCO. Analýza, provedená z pragmatického a stylistického hlediska, zkoumá funkci osobních zájmen, odkazujících na mluvčího, a výrazů, s nimiž se vyskytují, a projednává jejich roli ve strategiích, jež mluvčí volí pro vyjádření postoje k tématu a posluchačům a pro organizace diskurzu. Dále se příspěvek zabývá rozdíly mezi referenčními prostředky, jež volí tři diplomati pro dosažení svých komunikativních záměrů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.