Porovnání prevalence patogenních mikroorganismů způsobujících nejčastější zoonózy Anaplasma phagocytophilum, Borrelia burgdorferi s.l., Coxiella burnetii, Erhlichia sp. a Francisella tularensis u volně žijících drobných savců na třech rozdílných lokalitách (okolí skládky, obec a CHKO)

Varování

Publikace nespadá pod Pedagogickou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

ŽÁKOVSKÁ Alena ROZSYPALOVÁ Tereza NEJEZCHLEBOVÁ Helena DUŠKOVÁ Monika BÁRTOVÁ Eva PAVELKOVÁ Hana

Rok publikování 2024
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Volně žijící drobní savci jsou významnými rezervoáry infekcí označovaných jako „vector borne diseases", jejichž šíření je zajištěno pomocí hematofágních členovců, především klíštětem Ixodes ricinus. Cílem práce bylo zjistit míru prevalence patogenních mikroorganismů Anaplasma phagocytophilum, Borrelia burgdorferi s.l., Coxiella burnetii, Erhlichia sp. a Francisella tularensis u drobných savců odchycených na třech různých lokalitách v okolí Brna (skládka, vesnice a chráněná krajinná oblast) a zhodnotit míru rizika infekce v oblasti ovlivněné lidskou činností či bez jejich vlivu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.