The case of plant names with animal associations: Frames in specialised domains

Název česky Jména rostlin asociující zvřata: sémantické rámce ve specializovaných doménách
Autoři

VOGEL Radek

Rok publikování 2023
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Mnoho názvů v biologických názvoslovích obsahuje slova, která vyvolávají asociace se jmény jiných taxonů. Jsou mezi nimi jména botanických taxonů, tj. rostlin, v nichž generické podstatné jméno nebo specifikující přívlastek denotují zvířata. Koncept zvířete v takových termínech není obvykle míněn doslovně, nýbrž je metaforicky přenesen a místo toho jsou denotovány různé aspekty významu spojeného se zvířaty. Binomiální názvosloví vykazují významné rozdíly, i když pojmenované skutečné koncepty jsou totožné. Tento článek využívá přístupy Sociokognitivní terminologie (Temmerman 2000) a tzv. Frame-based Terminology (Faber a López Rodriguez 2012) k analýze vývoje botanických termínů, jež obsahují názvy zvířat. Protože se předpokládá, že terminologie ve specializovaných doménách je organizována ve specifických konceptuálních rámcích (frames) a odráží konceptualizaci typickou pro tyto domény, článek se zabývá historickými, pragmatickými a sémantickými aspekty vybraných názvoslovných domén v angličtině, latině a češtině. Zejména rozdíl mezi popisnějšími a přirozenému jazyku bližšími anglickými jmény a poměrně umělými a sémanticky implicitními latinskými ekvivalenty osvětluje relativní důležitost jednotlivých kategorií a aspektů terminologického procesu. Článek má za cíl ukázat, že různé kognitivní rámce pro identické koncepty v různých jazycích nebrání porozumění, jsou-li správně interpretovány.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.