Musica viva in schola XXXI.

Autoři

MUSIL Ondřej SEDLÁČEK Marek

Rok publikování 2023
Druh Uspořádání konference
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity uspořádala ve dnech 17.–18. října 2023 31. hudebně-pedagogickou konferenci "Musica viva in schola" s mezinárodní účastí. Prezentovány byly především výsledky výzkumů akademických pracovníků a studentů doktorských programů, v menší míře pak také výsledky technologického výzkumu a vývoje v oblasti hudebního softwaru. Tématem konference byly "Tradice a inovace v hudební výchově". Jako doporučené tematické okruhy, které byly reflektovány v jednotlivých konferečních blocích, byly stanoveny: A) Hudebněfolklorní dědictví jako nedílná součást školské hudební výchovy, B) Integrativní hudební výchova jako východisko pedagogické praxe, C) Hudebnědidaktické přístupy k podpoře kreativity dětí a D) Moderní technologie v hudebním vzdělávání. Konference obsahovala dílčí sekci v anglickém jazyce.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.