Imunoglobulin A (IgA) ve slinách sportovců

Varování

Publikace nespadá pod Pedagogickou fakultu, ale pod Fakultu sportovních studií. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

JUŘÍKOVÁ Jana VÁŇA Petr ŽÁKOVSKÁ Alena BERNACIKOVÁ Martina

Rok publikování 2023
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Popis Nepřiměřená fyzická zátěž má obecně negativní dopady na zdraví člověka, včetně nežádoucích manipulací s imunitním systémem, což souvisí zejména s provozováním sportu na špičkové úrovni. Dlouhodobá nepřiměřená tělesná zátěž má za následek omezení protektivních mechanismů imunitní soustavy se současným zvýšením ukazatelů typických pro poškozující zánět (Krejsek et al., 2016). Snížené množství protilátek v krvi (především IgA a IgG) může být známkou přetížení a přetrénování (Bernaciková et al., 2013). Navzdory mnoha pracem (kromě jedné studie u elitních dospívajících gymnastek (Filaire et al., 2004)), které potvrdily pokles IgA ve slinách po dlouhodobé intenzivní sportovní aktivitě u mládeže i dospělých (Mortatti et al., 2012; D’Ercole et al., 2016; Gleeson et al., 1999), bylo zjištěno, že se hladiny sIgA mezi jed-notlivými sportovními obdobími neliší. Vzhledem k tomu, že počet účastníků (sportovních gymnastů) této studie byl malý a alespoň několik dalších studií prokázalo pokles sIgA u dospívajících sportovců podstupujících prodlouženou tréninkovou/soutěžní zátěž (Mortatti et al., 2012; D’Ercole et al., 2016), je možno na tyto výsledky dále navázat studií s větším počtem sportovců.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.