Průvodce aktuálním dění v EU pro střední školy

Autoři

HAVLÍK Vratislav KUCHYŇKOVÁ Petra LESŇÁK Slavomír PITROVÁ Markéta

Rok publikování 2023
Druh Popularizační texty
Citace
Popis Záměrem tříletého (2020–2023) projektu „Průvodce aktuálním dění v EU pro střední školy/TL03000034“ je zlepšit informovanost žáků středních škol o současném dění v EU a jejím fungování. Jedná se o multidisciplinární projekt kombinující nejnovější poznatky z oblasti evropských studií, pedagogiky a didaktiky občanské výchovy a základů společenských věd. Cílem je na základě kritického zhodnocení výuky a potřeb cílové skupiny navrhnout optimální didaktická řešení v podobě konkrétních učebních postupů a pomůcek pro výuku. Členství ČR v EU je natolik zásadní závazek, že povědomí o něm je základním předpokladem orientace aktivního občana. Bez znalosti principů evropského práva, institucionálních pravidel a šíře agendy EU není v?prostředí moderních mezinárodních vztahů možné plně zhodnotit význam našeho členství. Pochopení komplexní materie není pouze základní faktografie institucí nebo historických motivů integrace, ale i diskuse o aktuálních otázkách a získávání pozitivních postojů – aktivního přístupu k sobě a ke světu. Cílem tohoto webu je doplnit informace prezentované na SŠ o nejvýznamnější a často i velice komplikovanou agendu aktuálního dění v EU. Přispívá k tomu, jak se naučit informace získávat, číst je s porozuměním, vyhodnocovat data a demokraticky diskutovat, formulovat a prosazovat naše stanoviska. Právě to může pomocí praktických aspektů přispět k pochopení závazků našeho členství a pomoci studentům, často v roli prvovoličů v?národních ale i evropských volbách, ve?vstupu do občanské společnosti s?vyšší erudicí. Prosazujeme učení se prostřednictvím řešení konkrétních problémů, které EU a nás trápí. Tento proces konstruování řešení ve smyslu win-win (výhra pro každého) přináší i základní informace, které vzdělávající se získávají přirozeně a nenásilně, zvlášť když navazují na jejich prekoncepty. Webová stránka projektu nabízí pracovní listy s úkoly pro samostatnou práci žáků i pro spolupráci, úkoly analytické, aplikační i syntézní, úkoly s daty pro práci ve formě textů, grafů i schémat, úkoly s informacemi předpřipravenými i vyžadujícími doplnění prostřednictvím webových stránek o EU. Podporu v aktivní práci v pracovních listech doplňují krátká dynamická videa, která témata o aktuálním dění v EU konstruují do smysluplných celků. Další podporou je metodický materiál pro učitele (návrhy a postupy, časová orientace, vysvětlivky a rozšíření kontextu apod.).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.