Situační analýza v interpretativní re-konstrukci pedagogického výzkumu

Autoři

KOŠATKOVÁ Markéta

Rok publikování 2023
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zabývá Situační analýzou (SA) a jejím posunem od zakotvené teo- rie (ZT). Distinkci lze identifikovat na úrovni interpretačních vizualizací, diskur- zivních aplikací, analytických postupů, ale i proměny kvalitativního paradig- matu v pedagogickém výzkumu. Metodologická transformace bude ilustrována na příkladu realizovaného inkluzivního výzkumu vzdělávání v České republice. Cílem je představit výhody a limity situační metodologie pedagogických inter- akcí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.