Osobnostně orientovaná profesní příprava sociálních pedagogů: Aplikovaná improvizace jako metoda profesního rozvoje a nástroj do praxe

Autoři

ANDRÁŠIK Tomáš KOŠATKOVÁ Markéta MORAVČÍKOVÁ Lucie SOJÁK Petr

Rok publikování 2022
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Kapitola nejprve popisuje koncepci osobnostně orientované profesní přípravy sociálních pedagogů na Katedře sociální pedagogiky na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Další kapitoly jsou poté věnovány kurzu aplikované improvizace, který je nejmladší inovací v tomto modulu. Autoři se zabývají dosavadním výzkumem ve využití aplikované improvizace v oblastech souvisejících s možným uplatněním sociálních pedagogů a nastiňují možnosti využití aplikované improvizace v profesním vzdělávání sociálních pedagogů. Poslední část kapitoly tvoří shrnutí výzkumu zabývajícího se rozvojem sociálních a emočních kompetencí sociálních pedagogů prostřednictvím aplikované improvizace.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.