Podpora inkluzivního vzdělávání v kontextu výzkumných projektů

Autoři

VÍTKOVÁ Marie BARTOŇOVÁ Miroslava

Rok publikování 2022
Druh Článek ve sborníku
Konference Podpora inkluzívneho vzdelávania na Slovensku a v zahraničí. Zborník prispevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Prešov
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis V příspěvku jsou prezentovány tři výzkumné projekty zaměřené na inkluzivní vzdělávání na základní škole. První výzkumný projekt Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém. Východiska, podmínky a strategie realizace (2013-2015, MU) se zabývá problematikou úspěšné inkluze související s kvalitou života lidí, rovnosti ve vzdělávání a humanizací ve škole. Výsledkem projektu bylo komplexní poznání problematiky inkluze žáků na základní škole. Cílem návazného výzkumného projektu Kvalitní inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní a střední škole (2017-2022, MU) bylo analyzovat kvalitní inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacím potřebami ve škole. Třetí prezentovaný výzkumný projekt Odborný průvodce žáků s odlišným mateřským jazykem (2020-2022, UK) řeší problematiku stále se zvyšujícího počtu žáků s odlišným mateřským (OMJ) na základních školách. Hlavním cílem projektu je posílit demokratickou kulturu školy a vytvořit systém začleňování žáků s OMJ na ZŠ. Projekt je zaměřen na rozšíření školního poradenského pracoviště ZŠ o pozici odborného průvodce žáků s OMJ.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.