Teacher’s competence for problem-based and research-oriented teaching of vocational subjects in the conditions of digital education and connectivism

Název česky Kompetence učitele k problémové a badatelsky orientované výuce odborných předmětů v podmínkách digitálního vzdělávání a konektivismu
Autoři

PECINA Pavel MARINIČ Peter

Rok publikování 2022
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Kapitola je věnována problematice kompetencí učitele odborných předmětů k přípravě, realizaci a vyhodnocení problémové a badatelsky orientované výuky. Tyto koncepce se v podmínkách digitálního vzdělávání a umělé inteligence mění. Je třeba hledat model, který umožní aplikovat konstruktivistickou výuku v podmínkách konektivismu ve vzdělávání. V první části je pozornost zaměřena na teoretická východiska řešené problematiky a aktuální stav poznání v dané oblasti. Další část se zabývá kompetencemi učitele odborných předmětů k odpovídající aplikaci těchto koncepcí v podmínkách digitálního vzdělávání.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.