Dopady pandemie covid-19 na výuku v primární škole: přehled užitých metodologií a získaných poznatků v diplomových pracích studentů učitelství 1. stupně ZŠ na PdF MU

Autoři

NAJVAR Petr HAVEL Jiří HORČIČKA Tomáš VYSTRČILOVÁ Petra NAJVAROVÁ Veronika RODOVÁ Veronika

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek podává přehled o metodologiích a nálezech úplného vzorku diplomových prací věnovaných tématu pandemie nemoci covid-19 a jejího dopadu na vzdělávání na primárním stupni obhájených v kalendářních letech 2020, 2021 a 2022 studujícími v oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy na Pedagogické fakultě MU. Analýza se zaměřuje na formulaci cílů, zvolené metody, způsob konstrukce vzorku a výsledky 16 diplomových prací. Diskutována je specifická povaha diplomových prací jako badatelských aktivit.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.