Equitable access to higher education for students with disabilities and students from marginalized groups in Nepal - EATHEN Project

Logo poskytovatele
Název česky Spravedlivý přístup k vysokoškolskému vzdělávání pro studenty se zdravotním postižením a studenty z marginalizovaných skupin v Nepálu - EATHEN Projekt
Autoři

MÁROVÁ Ivana VAĎUROVÁ Helena MÄKINEN M.

Rok publikování 2021
Druh Článek ve sborníku
Konference ICERI2021 Proceedings
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://library.iated.org/view/MAROVA2021EQU
Doi http://dx.doi.org/10.21125/iceri.2021.0137
Klíčová slova Higher education; higher education institution (HEI); students with disabilities; students from marginalized groups; equitable access; Nepal; support center; support services
Popis Jednou z hlavních výzev konceptu rovnosti ve vzdělávání v Nepálu je velká rozmanitost v kontextu geografie a obyvatelstva. V Nepálu se v současnosti vyskytuje 125 etnických skupin mluvících 123 různými jazyky. Děti se zdravotním postižením mají navíc omezený přístup ke vzdělání: více než 80 % z těchto dětí nenavštěvuje žádnou formu vzdělávání. Proto je zásadní zintenzivnit úsilí o posílení rovnosti ve vzdělávání jako celku. V návaznosti na politiku vysokoškolského vzdělávání (2014) v Nepálu by měla být v ústavech a univerzitách vysokoškolského vzdělávání přijata opatření k zajištění rovnosti z hlediska pohlaví, začlenění osob se zdravotním postižením, dalitů, znevýhodněných etnických skupin a ekonomicky znevýhodněných skupin pocházejících ze znevýhodněných regionů Nepálu. Hlavním cílem projektu EATHEN (2019 - 2022) je zlepšit inkluzivní postupy řízení a přístup osob se zdravotním postižením a z marginalizovaných skupin a regionů v Nepálu k vysokoškolskému vzdělávání. Cíle bude dosaženo podporou univerzit v jejich rozvoji směrem k inkluzivnímu řízení a postupům ve vzdělávání v Nepálu. Projekt je zaměřen na rozvoj organizačních struktur v rámci vysokých škol, zlepšení fyzického prostředí a zavedení poradenských služeb. Vedle této strukturální oblasti budou rozvíjeny také znalosti a postoje k inkluzivnímu prostředí vysokoškolských institucí prostřednictvím školení různých skupin zaměstnanců vysokých škol. Projektové konsorcium se skládá ze tří evropských univerzit (JAMK University of Applied Sciences, Finsko; Masarykova univerzita, Česká republika a University di Bologna, Itálie), Ministerstvo školství, vědy a techniky v Nepálu a tří nepálských partnerských univerzit (Tribhuvan University, Kathmandu University, Nepál Open University). Kromě toho byly k účasti jako přidružení partneři přizvány nevládní organizace a sdružení osob se zdravotním postižením v Nepálu. Rozvoj inkluzivního managementu na vysokých školách začal hodnocením současné situace a výzev, kterým čelí studenti se zdravotním postižením a marginalizovaných skupin. Data byla získána při exkurzích do odlehlých oblastí, kde probíhal sběr kvalitativních i kvantitativních informací o cílových skupinách v Nepálu. Tyto údaje budou použity k vytvoření databáze, kterou budou nepálské univerzity průběžně rozvíjet. Databáze funguje jako základ pro plánování struktury a účelu pěti podpůrných center, která budou zřízena na vybraných univerzitách po celém Nepálu (tři v kampusech Tribhuvan University, jedno na Kathmandu University a jedno na Nepal Open University). Tato centra budou nabízet služby a podporu studentům se speciálními potřebami a z marginalizovaných skupin i zaměstnancům vysokých škol. Struktura služeb bude založena na posouzení potřeb v Nepálu, které bude z velké části zahrnuty do databáze, a na diskusích mezi zúčastněnými stranami v Nepálu (ministerstvo školství, univerzity, další poskytovatelé služeb a střední školy). Potřebná kompetence zaměstnanců v podpůrných centrech bude zajištěna rozsáhlými postupy zahrnujícími inkluzivní vzdělávání, inkluzivní manažerské postupy, poradenství a podporu studentů se speciálními potřebami. Dosažení těchto cílů zlepší kvalitu vysokoškolského vzdělávání v partnerských institucích a bude sloužit jako katalyzátor pro podporu rovnosti, rovnosti a dalšího rozvoje vysokoškolských institucí v Nepálu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.