Regionální exkurze po České republice a exkurze do Prahy v pregraduální přípravě učitelů dějepisu na katedře historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Autoři

MIHOLA Jiří

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku (nerecenzovaný)
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Praktické poznatky ve formě regionálních exkurzí po ČR, mezi nimiž je významná exkurze do Prahy a okolí, případně s výletem do Drážďan, je součástí přípravy budoucích učitelů dějepisu na katedře historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Nejčastěji se realizují komplexní exkurze, v některých případech i tematické exkurze. Důraz je kladen na výchovu ke kulturnímu a historickému dědictví. Exkurze přispívají k upevnění a rozvoji citových vazeb k probíranému historickému učivu, umožňují snadnější rekonstrukci historických událostí a přispívají k rozvoji vlastenectví a estetického cítění. Při vycházkách, výletech a jiných mimoškolních formách výuky se uplatňuje několik vyučovacích metod; důležitými metodami jsou rozhovor, vysvětlení, demonstrace, pozorování, individuální práce jednotlivců nebo skupin, práce s plánem a mapou. V posledních letech nabývá na významu projektová metoda. Praktické poznání prostřednictvím návštěv muzeí, galerií, památkových objektů, technických památek apod. a jejich včlenění do vzdělávání je považováno za velmi žádoucí a efektivní způsob, jak prohloubit znalosti. Exkurze je studenty katedry historie hodnocena jako velmi přínosná součást přípravy k jejich budoucí profesi učitele.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.