Model obecného konceptu a struktury funkční onomastiky

Autoři

ŠRÁMEK Rudolf

Rok publikování 2020
Druh Článek ve sborníku
Konference Ze studiów nad nazwami własnymi. Terminologia. Teoria i metodologia badań. Zagadnienia nazwotwórstwa
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://wydawnictwo.umcs.eu/produkt/5302/ze-studiow-nad-nazwami-wlasnymi-terminologia--teoria-i-metodologia-badan--zagadnienia-nazwotworstwa
Klíčová slova onomastics; general theory of onomastics; onomastics and language communication; model of functional onomastics; elements in the model of functional onomastics
Popis Cílem studie je zachytit základní poznatky týkající se obecné teorie onomastiky a vysvětlit dvě dimenze onomastické abstrakce: a) pokročilou abstrakci jednotlivých prvků týkajících se vlastních jmen jako třídy a b) onomastiku jako "celek", jako ještě pokročilejší typ abstrakce. Teoretické přehodnocení onomastiky jako "celku" zvyšuje poznání jejích konceptuálních a funkčních aspektů i její struktury. Pojem "onomastika jako celek" integruje kategorie a funkční prvky, které určují obsah onomastiky jako "celku". V modelu funkční onomastiky představují "funkční prvky", z nichž každý navazuje na předchozí. Společenská potřeba vlastních jmen reprezentuje počáteční prvek v tomto řetězci, koncovkým prvkem je užití jména v komunikaci. Vztah mezi nimi můžeme chápat jako „onomastiku a jazykovou komunikaci“ Kromě funkčnosti lze model charakterizovat také jako systémový, dynamický a procesní. Onomastiku můžeme definovat jako interdisciplinární subdisciplínu lingvistiky studující společenskou potřebu používat individualizované pojmenování, jeho jazykovou manifestaci, funkce a postavení jednotlivých vlastních jmen ve všech typech komunikace. Tato obecná definice platí pro onomastiku jako "celek".

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.