K teorii aktivního vzdělávacího obsahu v transdidaktickém pojetí

Logo poskytovatele
Autoři

SLAVÍK Jan JANÍK Tomáš KOHOUT Jan ČEŠKOVÁ Tereza MENTLÍK Pavel NAJVAR Petr

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Orbis scholae
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://doi.org/10.14712/23363177.2021.8
Doi http://dx.doi.org/10.14712/23363177.2021.8
Klíčová slova Active content; Content transformation; Educational content; Intentionality; Meme; Schema; Transdisciplinary didactic
Popis Teoretická studie vychází z Fishermanova pojetí aktivního obsahu jako činitele kognitivní změny a Kvaszova teorému, že kognitivní změny na úrovni historické kulturní epistemologie a kognitivní změny na úrovni osobní epistemologie žáků lze vysvětlovat shodnou typologií. Studie hledá objasnění této shody prostřednictvím konstruktů „intencionalita“, „obsahová transformace“ a „instrumentalizace zkušenosti“. Edukační působnost aktivního obsahu mezi kulturní a osobní úrovní je vysvětlována s oporou v pojmu mem, který reprezentuje jak tvorbu aktivního obsahu v kulturní historii, tak distribuci aktivního obsahu ve společnosti a jeho vliv na jednotlivce. Nástrojem pro replikaci memů ve vzdělávacím prostředí jsou učební úlohy, jejichž vliv na kognitivní změny u žáků je podmíněný sémantickou a logickou strukturací kognitivních schémat. Na tomto explanačním základě je ve studii z transdidaktického hlediska interpretována Kvaszova typologie kognitivních změn vycházející z analýzy vědeckých revolucí v kulturní historii.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.