Odborné vzdělávání v ČR a některých zemích EU prostřednictvím vybraných ukazatelů

Autoři

MARINIČ Peter PECINA Pavel

Rok publikování 2021
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Autoři v kapitole analyzují vývoj odborného vzdělávání a snaží se nastínit potenciální směřování jednotlivých analyzovaných oblastí do budoucna, za využití dostupných dat z databáze Eurostat. Národně pojaté data jsou srovnávány s dalšími vybranými státy EU, jmenovitě Rakouskem, Německem, Polskem, Slovenskem a Maďarskem. Analyzované data se zaměřují na počty žáků a učitelů, a to zejména s ohledem na jejich věkovou strukturu, jsou doplněna o oblast financování školství. Kapitola se tak prostřednictvím analýzy dostupných tvrdých dat snaží přiblížit aktuální situaci ve školství, se zaměřením na odborné vzdělávání. Hlavní otázkou, na kterou se autoři snaží získat odpovědi je, jak se měnil stav počtu žáků a učitelů v posledních několika letech, a jaký vývoj lze na základě dostupných dat předpokládat v blízké budoucnosti. Dílčím tématem je pak právě srovnání s vybranými státy, kde Slovensko představuje po všech stránkách nejbližší srovnávací základnu, Rakousko a Německo sousední státy západního typu a Polsko a Maďarsko vhodné doplnění v prostoru V4.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.